Музеят Виктория и Албърт

in #life6 years ago

Музеят Виктория и Албърт се намира в лондонския квартал Кенсингтън. Притежава най-голямата колекция от декоративно изкуство (скулптура, мозайки, стъклопис, резби върху различни материали, сценография) в света, съдържаща над 4,5 милиона екземпляра. Създаден е през 1852 г. и е кръстен на кралица Виктория и принц Албърт. Единственият български експонат в колекцията е Диадема от Преслав направена през 1850г.

20180411_082723.jpg

20180411_082816.jpg

Screenshot_77.png

Sort:  

От твоите публикации научих доста неща за Англия. Благодаря ти!

You got a 10.14% upvote from @minnowvotes courtesy of @iliyantsvetanov!

This post has received a 3.18 % upvote from @boomerang.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 5.19% upvote!
I was summoned by @iliyantsvetanov. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Great post!
Thanks for tasting the eden!

You got a 14.16% upvote from @dailyupvotes courtesy of @iliyantsvetanov!

Please upvote this comment to support the service.

Благодаря,много полезна информация

Браво много добра публикация

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 43834.83
ETH 2253.77
USDT 1.00
SBD 5.05