The Bittrex Stock Exchange Has Signed A Partnership With The Bitsdaq Stock Exchange. Giełda Bittrex Podpisała Partnerstwo Z Giełdą Bitsdaq

in life •  17 days ago

Bitsdaq is a new stock exchange that plans to conquer the Asian market.
IMAG0413.jpg
The Bittrex Stock Exchange, wanting to open up to Asian klianki, has partnered with the Bitsdaq Stock Exchange. The Bitsdaq stock exchange with its experience and knowledge of the Asian market aims to enable Asian customers through partnership with the Bittrex Stock Exchange to access more digital resources offered by this platform.
More on the partnership of both exchanges on the Bittrex website.
IMAG0414.jpg
Bitsdaq to nowa giełda która planuje podbić rynek azjatycki.
IMAG0416.jpg
Giełda Bittrex chcąc się otworzyć na klientów z Azji zawarła współpracę z Giełdą Bitsdaq.Zespół giełdy Bitsdaq ze swoim doświadczeniem i znajomością rynku azjatyckiego ma na celu umożliwienie klientom z Azji poprzez partnerstwo z giełdą Bittrex dostępu do większych zasobów cyfrowych jakie oferuje ta platforma.
Więcej na temat partnerstwa obu giełd na stronie Bittrex.
![IMAG0415.jpg]
()

To get the world interested in the newly opened stock exchange, the Bitsdaq platform offers BXBC tokens for registration.
And so for:
To get the world interested in the newly opened stock exchange, the Bitsdaq platform offers BXBC tokens for registration.
And so for:

 • 1000 BXBC registrations
 • If you want an additional 500 BXBC you have to pass the KYC process. This is not required.
 • another 200 BXBC every day after logging in, and so to March 31.
  If you register today considering we have 28 days to the end of March, your total chip status may amount to:
  1000 BXBC + 500 BXBC + (28 * 200) = 1000 + 500 + 5600 = 7200 BXBC.
  The choice is yours if you use the free chips.
  Who knows maybe someday they will be worth as much as Binancecoin?
  Here is my reference link.
  https://bitsdaq.com/signup?referralCode=XVEBXBZR

Aby zainteresowac świat nowo otwarta giełdą, platforma Bitsdaq proponuje BXBC żetony wzamian za rejestrację.
I tak za:

 • rejestracje 1000 BXBC
 • Jeśli chcesz dodatkowa 500 BXBC musisz przejść proces KYC. Nie jest to wymagane.
 • kolejne 200 BXBC każdego dnia po zalogowaniu i tak do 31 marca.
  Jeśli zarejestrujesz się dzisiaj biorąc pod uwagę że mamy 28 dni do końca marca, twój stan wszystkich żetonów może wynieść w sumie:
  1000 BXBC + 500 BXBC +(28*200)= 1000 + 500 + 5600 = 7200 BXBC.
  Wybór należy do ciebie czy skorzystasz z darmowych żetonów.
  Kto wie może kiedyś będą tyle warte co Binancecoin?
  Oto mój link referencyjny.
  https://bitsdaq.com/signup?referralCode=XVEBXBZR

Pozdrawiam

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dziękuje wszystkim którzy użyli lub użyją linka do rejestracji na giełdę Bitsdaq. Cieszę się że mogłem pomóc Wam wszystkim. Niech token BXBC przyniesie nam taki zwrot z inwestycji :) jak Binance Coin szczęśliwym ich posiadaczom.