Merhaba arkadaşlar bugün sizlere League of Legends karakteri Nidalee'yi tanıtacağım.

in #kusadasi5 years ago

Nidalee yetenek gücüyle güçlenen bir şampiyon. Ve haritada gezme açısından aktif bir şampiyon. Yeteneklerine gelecek olursak ilk olarak (R) skili ne basınca bir insan bir puma haline bürünüyor. İnsan halindeyken (Q) skili uzun menzilli bir mızrak fırlatıyor ve ne kadar uzaktan tutturursanız o kadar fazla hasar vuruyor. Tutan karşı şampiyona bir işaret bırakıyor ve puma haline dönüştüğünüzdeki (Q) skili kritik bir ap düz vuruşu atıyor. (W) skili ise insanken yere bir kapan bırakıyor ve karşı rakipte işaret bırakıyor ve az da olsa bir hasar veriyor. Puma hâlindeki (W) ise işaretli rakiplerin üzerlerine uzak mesafeden atlamanizi sağlıyor. Atladiktan sonra (W) skilinizin süresi azalıyor. (E) skili ise insan halinde kendisinde veya takım arkadaşına can basıyor ve bastığı kişiye saldırı hızı kazandırıyor. Puma halinde ise bir alan hasarı şeklinde pençe savuruyor. Pasifi ise otlara girdiğinizde size yürüme hızı kazandırıyor. Bu karakterin güçlü olduğu şampiyonlar tank olmayan yani ya ad yada ap kasan şampiyonlar. Çünkü hasariniz fazla olduğundan ya tek atarsiniz yada tek yersiniz hesabı. Tank şampiyonlara karşı azıcık güçsüz kalan bir şampiyon. Genelde mid veya ormanda oynanan bir şampiyon. Ve şöyle soyliyim (Q) skilinizi uzaktan tutturduktan sonra tek bile atabilirsiniz. Sadece dikkat edip savaşlara zamanında girmeniz yeterli olacaktır. Sizlere çok teşekkür ederim anlatımım bu kadardı.

Sort:  

Congratulations @breakers, this post is the fifth most rewarded post (based on pending payouts) in the last 12 hours written by a Newbie account holder (accounts that hold between 0.01 and 0.1 Mega Vests). The total number of posts by newbie account holders during this period was 1355 and the total pending payments to posts in this category was $874.36. To see the full list of highest paid posts across all accounts categories, click here.

If you do not wish to receive these messages in future, please reply stop to this comment.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.045
BTC 30108.85
ETH 2013.69
USDT 1.00
SBD 2.67