İkinci əl kitab, yoxsa ...

in kitab •  11 months ago  (edited)

Bu gün sizinlə kitablar barəsində danışmayacağam. Hərçənd ki, sizə kitab sevgimizin ortaq cəhət olduğunu yazmışdım. Bu gün sizə cəmiyyətdə müşahidə etdiyim boşluqlar barəsində danışacağam. Fikir vermişəm ki, istifadə olunan dərsliklər daha sonra istifadəsiz qalır, abituriyent ali məktəbə qəbul olduqdan sonra dərslik ikinci əl satışa qoyulmursa yeri birbaşa zibil yeşiyi olur. İnsanları anlayıram , evdə yer tutması, əlavə toz yığması , tör töküntü olması və s. kimi səbəblərdən bunu edirlər. Bəs həm şəhərdə , həm də rayonlarımızda həmin dərslikləri istəyib də əli çatmayan şagirdlərimiz? Olmazmı ki, o kitablar zibil yeşiyinə getməsin? Bu işin təşkilini bir ya iki nəfər edə bilməz. Bu tamamilə mümkünsüzdür. Bu işlə hər məktəbdən, hər kursdan ayrıca adamlar maraqlı olmalıdır. Məhz cəmiyyətə faydalı ola bilmək üçün. Onsuz da bu kitabları zibillikdən seçib götürən 100 də bir fiaz olur. Elə isə cəmiyyəti maarifləndirək. Uşaqlarımızı yardımsevərliyə öyrədək.

1504712881_yeni-derslikler-ictimai-muzakireye-cixarilib.jpg

image

Axı edə istifadəsiz qalmış əşyamız kiminsə köməyi ola bilərsə burda pis nə ola bilər axı ?Bu əşya kitab da ola bilər, şahmat da, qlobus da, xəritə də , hətta oyuncaq da. Bir formul fikirləşib tapmaq lazımdır. BU əşyaların təhvil verildiyi və təhvil alına biləcəyi bir formul. Pərakəndə olaraq sosial şəbəkələrdə olan qurplar sistemsizdir. Bu gün elə bu yazıyla əlaqədar bir neçə qrupu bir neçə saat ərzində müşahidə etdim. Gördüyüm mənzərə çox ürəyimi ağrıtdı. Axtarılan bir kitab barədə bir neçə gün sonra paylaşım edlib , amma nə kitabı axtaran bunu bilməyib , nə də bir neçə gün sonra paylaşım edən. Bu mövzuyla bağlı fikirlərinizi oxuyub dəyərləndirməyə, bu problemə bir çarə düşünmək üçün yenilikləri dinləməyə hazıram. Sevgilərimlə. :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jalə, bunu bir ayrıca müzakirə edərik. Gözəl fikirdi. Rayon və uvqar kəndlərdə o qədər bu cür kitablara ehtiyacı olan var ki. Gözəl mövzuya toxunduğun üçün təşəkkürlər.

Mən də elə müzakirə məqsədi ilə bu postu paylaşdım. Ağıl ağıldan üstündür. Hərə bir təklif versə ümumiləşdirib ortaq formul tapmaq olar.

Congratulations @jale-85! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @jale-85! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

  ·  11 months ago (edited)

Maşallah. Gözəl düşünmüşsünüz. Bununla əlaqədar bizdə bir şeylər fikirləşib gənlərlə danışacağıq. Mümkünsüz bir şey deyil...