Letter From King Aceh Zaman Now.

in #king4 years ago

Inilah arakata  yang mulia Sultan Zaman Now Al Muazzam Al Mukarram Al Muhtaram Al Khaqan Shahansyah Pangeran Keshvar Ajam E Bozorg Perkasa Alam Padishah Al Ghazi Tajul Muluk Tagaril Khan Daulati Syihabuddin Munawar Syah Muammar Al Farisi As Seljuqi Turkistani Wal Maqduni Al Lamuri Al Asyi dan Al Muazzam Al Mukarram Al Khaqan Malikah Al Asyi Sayyidah Bahiyah Tuan Putri Hijoe Pocut Meurah Mehran Mumtaz Mahal Mirattuz Zamani Amitis Shahbanu Begum Laksamana Jauhari Amir Al Ghazi Putri Setia di Bandar Negari Lamuri pada tahun 1439 Hijriyah.  Maka terikut  Sri Paduka Wazirul Agung Sri Maharaja Mangkubum AlfianAliei, Sri Paduka Keureukon Katibul Muluk Paduka Wahidin Lamlagang  Wazir Badiul Muluk Sri Paduka Kali Rabbon Jale XXVI Mukim Sri Paduka Kamal Arif, Wazir Sri Maharaja Lela Perdana Menteri Agam Al Usmani, Wazir Harbiyah Sri Paduka Halim Abe, Wazir Al Berasi Sri Paduka Idrus Sulaiman, Wazir Tarbiyah Khamarul Abdurrahman, dan Panglima Orang Kaya Hasbsyi Jenderal Khan Bahadur  Zulfadlie Kawom, dan segala Wazir sesuai tarafnya maka Sultan setelah musyawarah segala orang yang fudala dinegeri Aceh  meminta agar  Segala Rakyat Aceh dari Timu Trok U Batee Puteh Barat Abeh drien Tukok Raja. Agar Segala Rakyat Menjaga Khazanah Masa lampau baik Itu Kitab, Batu Nisan, dan segala Bangunan segala adat Budaya wajiblah di jaga. Jika hilang adat sejarah maka hilang tempat berpijak maka hilang tempat berpijak hilang bangsa. maka wajiblah segala rakyat Aceh timu, baroh, tunong, barat ikutkan kata segala pembesar negeri adalah Paduka Pangeran Keshvar Ajam E Bozorg Perkasa Alam masa mengeluarkan arakata itu didampingi Wazir Paduka Sirama ditanah Negeri Lamuri. Diberkahi Allah segala usaha kita menjaga Peninggalan Marhum zaman dahulu kala.

Sort:  

Congratulations @muammaralfarisi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @muammaralfarisi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!