מאכלי החג

in israel •  2 months ago

: גפילטע פיש הפך להיות כלי ניגוח של אבי גבאי את האשכזים במפלגתו המתנגדים לו.שכן ניתן להבין מציוץ שלו שאם אוכלים גפילטע פיש יודעים על מה הם חושבים ועל מה הם מדברים. ובכן ברור שהוא רק התבדח אבל כמנהג האשכנזים הרואים קלה כחמורה מישהו הרחיק לכת:
הפרצוף האמיתי של אבי גבאי:

"הם".
מפלגת העבודה זה "הם".
מה זה "הם"? אשכנזים.
אני, אבי גבאי, מרוקאי.
לא ישראלי, מרוקאי.
ואני, אבי גבאי, דפקתי הקופה.
אני, אבי גבאי, יו"ר המפלגה של האשכנזים.
הבנת, אמא?
אז, אמא, תעשי את האוכל שלהם.
מי זה "הם"?
נו, של האשכנזים.
גפילטע פיש זה האוכל שלהם.
של האשכנזים האלה.
של הלבנבנים האלה.
כי מפלגת העבודה בעיני אבי גבאי, היום היו"ר שלה, היא לא המפלגה שלו, שלנו, של העם. היא שלהם, של האשכנזים.
ואמא של אבי גבאי לא מכירה את הגפילטע פיש.
מאיפה שהיא תכיר גפילטע פיש?
מה, היא גרה פה?
אז היא עושה אותו עם פפריקה.
גפילטע עם פפריקה.
פפריקה זה בכלל הונגרים.
הונגרים זה אשכנזים.
אז מי זה "הם"?
וגבאי מעלה את זה לרשת בערב החג.
בערב ראש השנה.
בערב הכי משפחתי בשנה.
כמה אטימות. יהירות. טיפשות. וזלזול.
הוא, משום מה, חושב שזה מצחיק.
לא, זה לא.
ממש לא.
במקום לאחד את כולנו, גבאי מפריד, מזלזל, בז למסורת.
הייתי רוצה לראות מנהיג בהיר-עור מעלה תמונה של קוסקוס עם סוכר וגם מגחך.
אתם יודעים מה היו עושים לו פה?
אגב, גבאי, לא רק אשכנזים אוכלים גפילטע פיש.
כפי שלא רק מרוקאים אוכלים חריימה או קוסקוס.
אבל בעולם של גבאי, יו"ר מפלגת העבודה, המפלגה שמצביעים לה ישראלים ממוצא אירופי. ממוצא מרוקאי, ממוצא רוסי, ממוצא אתיופי, אפילו חרדים, יש עדיין "אנחנו" ו"הם".
לך הביתה.
שים את המפתחות.
ועזוב אותנו עם הגזענות הסמויה שלך.
ועם הפירוד שאתה גורם.
יש לנו כבר ביבי אחד.
לא צריך עוד ביבי אחד.
לך.

(תודה על הצילום לגלילה ונגרוב)

ן
ואני אומר:
כדרך אגב על הגפילטע פיש של האשכנזים אז לכל מאן דבעי: גפילטע פיש זה אוכל שנוצר כתוצאה של מצוקת מחסור במזון באירופה פשוט זאת הייתה הדרך הטובה ביותר לנצל את שאריות הדג עם שאריות הלחם ולהפוך את זה למאכל ראוי.והמתיקות היא כדי להוסיף קלוריות עם היה סוכר בנימצא

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @chucha530! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!