Hello Steemit! Your pharmacist here 😊 || Cześć Steemit! Tu Twój farmaceuta 😊

in introduceyourself •  2 years ago  (edited)

[ENG]
Hello! We are Błażej and Ania and we are pharmacists. Although this is not our first post, we would like to talk a few words about ourselves and what we will write about.

[PL]
Witajcie! Nazywamy się Błażej i Ania i jesteśmy farmaceutami. Chociaż nie jest to nasz pierwszy post, to jednak chcielibyśmy opowiedzieć kilka słów o sobie i o czym będziemy pisać.


źródło: https://www.teepublic.com/t-shirt/819376-pharmacist-t-shirt

[ENG]
Ania is my better half. She's just finished a 6-month internship at the community pharmacy and started her first job. She loves traveling, she is interested in psychology and dermocosmetics.
I am a student of the 4th year of pharmacy, I also graduated from laboratory medicine. I'm interested in new technologies, medicine and games - strategies, poker.

[PL]
Ania jest moją lepszą połową. Właśnie kończy staż 6-miesięczny w aptece i niedługo podejmie swoją pierwszą pracę. Uwielbia podróżować, interesuje się psychologią i dermokosmetykami.
Ja jestem studentem 4 roku farmacji, ukończyłem też analitykę medyczną. Interesuję się nowymi technologiami, medycyną i grami - strategie, poker.

[ENG]
You want to know what is the difference between original medicine and the generic one?
You cannot decide which magnesium preparation to choose?
When you should avoid garlic and grapefruit?
You feel constant tiredness, even if you go to sleep before 10:00 pm?
Your skin cries out for help, and you cannot look in the mirror anymore?
The doctor forgot to tell you how to take your drugs and what the medicines are for?
You've received the results of your laboratory tests and you don't understand anything?
You have 38 degrees fever and want to start writing a will?
Follow our blog, we will try to help you 😊

[PL]
Chcesz wiedzieć czym się różni lek oryginalny od generycznego, popularnie określanego jako "zamiennik"?
Nie możesz się zdecydować, który preparat z magnezem wybrać?
Kiedy powinieneś unikać czosnku i grejpfruta?
Odczuwasz ciągłe zmęczenie, mimo że chodzisz spać przed 22:00?
Twoja cera woła o pomoc, a sam nie możesz już patrzeć w lustro?
Lekarz zapomniał powiedzieć na co są Twoje leki i jak je przyjmować?
Odebrałeś z laboratorium wyniki swoich badań i nie potrafisz ich rozszyfrować?
Masz 38 stopni gorączki i chcesz zacząć pisać testament?
Śledź naszego bloga, postaramy się pomóc 😊


źródło: https://imgflip.com/i/24esr9

[ENG]
We will try to write in Polish and English about our main occupation, i.e. pharmacy, medicines and health. You can also expect posts about a different topic – we want everyone to find something for themselves on our profile 😊
We will be grateful for the nice welcome and valuable comments and support.
Best Regards!

[PL]
Będziemy starali się pisać po polsku i po angielsku o naszym głównym zajęciu, czyli farmacji, lekach i zdrowiu. Spodziewajcie się także postów o innej tematyce – chcemy, aby każdy znalazł coś dla siebie na naszym profilu 😊
Będziemy wdzięczni za miłe przyjęcie oraz cenne uwagi i wsparcie.
Pozdrawiamy!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witamy Bazi

Welcome to steemit @bazimir. Join #minnowsupportproject for more help. Type in the comments of a post @OriginalWorks and it will help you verify that content is original.
Transfer SBD to @treeplanter to plant trees and get an get an upvote in exchange of your donation (Min 0.01 SDB)
Upvote this comment to keep helping more new steemians
Transfer SBD to @tuanis in exchange of an upvote and support this project

GREAT to SEE you! I guess, welcome aboard the Steemit Train! You are already a great blessing to us all by being on this platform with us.All for one and one for all! Namaste :)

Congratulations @bazimir! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!