Sort:  

Kiedy już ustaliłeś, że się nie da, bo blockchain itd. (╯︵╰,)