RE: Yeni nesil müzik platformu, IMUSIFY

You are viewing a single comment's thread from:

Yeni nesil müzik platformu, IMUSIFY

in imusify •  6 months ago 

Müziğin blok zincir ile buluştuğu, kullanmayı heyecanla beklediğim bir proje. Imusify'ın başarısından şüphem yok.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!