USB plugs probably contain espionage software

in humor •  last month  (edited)

Redmond, April 31, 2019
Plugs of USB cables that are often included with devices from Huawei, Samsung, Lenovo and probably a few dozen unnamed brands may, according to an anonymous source within a US intelligence service, in some cases perhaps be provided with software that can transfer all data through or via the cable. a connected telephone or other device can be forwarded to probably an organization that could be linked to an unspecified foreign government.

The Americans are considering sanctions.

Redmond, 31 april 2019
Stekkers van USB kabels die vaak meegeleverd worden bij apparaten van Huawei, Samsung, Lenovo en vermoedelijk enkele tientallen niet nader genoemde merken zijn volgens een anonieme bron binnen een Amerikaanse inlichtingendienst in sommige gevallen misschien voorzien van software die alle data die via de kabel in of uit een aangesloten telefoon of ander apparaat gaat kan doorsturen naar waarschijnlijk een organisatie die gelinkt zou kunnen zijn aan een niet nader genoemde buitenlandse overheid.

De Amerikanen overwegen sancties.
😟😟😟😟😟😟

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Americans and their sanctions

in crypto zouden ze zeggen FUD.
Als dat zo was dan hadden ze dat allang aangetoond met de nodige harde bewijzen en foto's. Nu sturen ze wat ongefundeerde vermoedens in de lucht.
Waarschijnlijk zijn alleen de kabels en stekkers van de VS volkomen veilig... laat me niet lachen.
Of het onmogelijk is om zoiets te maken hoor je me niet zeggen...
Wat is het volgende? Dat de tandenstokers uit China een gps tracker en geur/smaakherkenning hebben ingebouwd zodat ze precies weten wie waar wat eet?

·

Ja daarom dit stukje fake news geschreven, omdat het werkelijk belachelijke onzin is die ze ons de hele tijd wijs proberen te maken.

Inderdaad: straks worden we nog afgeluisterd door de rijstkorrels in een nasi bij een Chinees restaurant 😂😂😂

Posted using Partiko Android

·
·

Voila, vanaf nu geen Chinees meer! lol

I honestly think the Americans are nuts. I do wonder if the FBI ever got Apple to build them the backdoor as per their request.

Posted using Partiko Android

·
  ·  last month (edited)

That is exactly why I made up this piece of fake news, hoping that people start to use their brains and think twice before they believe everything the so called mainstream news media publish about espionage by China Russia or North Korea, but never a word on American espionage....

What to think of the "leak" in Intel processors?

·
·
  ·  last month (edited)

I honestly think the CPU leakage is a real thing. Intel has issued a warning for all Intel cpu's from 2011 and onwards. Microsoft is trying to fix it by patching windows and chrome already has turned hyperthreading off in their software.

Like Spectre and meltdown it has to do with the 'predicting' bit of the Intel CPU architecture. They can only fix it in newer cpu's when they found a solution.

What we can do ? Buy AMD threadripper, some popcorn, log into reddit, sit back and relax :)

·
·
·

·
·
·
·

Hahahahaha Ok that was very funny !

Posted using Partiko Android

It's all possible. Will they sue...?

Posted using Partiko Android

Is that right, friend? But I don't have data that must be kept secret because I'm just an ordinary person. So I thought they would not steal my data. ha..ha..ha..