SkyWay EcoTechnoPark wirtualna podróż.steemCreated with Sketch.

in #hive3 years ago (edited)

Rozglądnij się po EcoTechnoparku. Wirtualna podróż.
Tak bedzie wygladać przyszłościowy transport osobowy, towarowy nie ingerując w środowisko które musimy szanować.

SKY ECOTechnoPark.PNG

Pod linkiem strona na kturej możesz się przenieś do EcoTechnoParku i rozejżeć sie po nim siedząc wygodnie w swoim fotelu.

SKY prezentacja.PNG

https://360.skyway-capital.com/?partner_id=321007

Facebook: https://www.facebook.com/Coincollecto-787493818293644/?modal=admin_todo_tour

Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27074.39
ETH 1895.01
USDT 1.00
SBD 2.27