Canon EF 50 mm f/1.8 STM

in DTubelast month


Video mojego kolegi ktory rozwija sie na you tube. Jesli spodoba Ci sie wesprzyj go komentarzem.

Sprawdź social media :

Instagram : https://www.instagram.com/davidowski1

Facebook : https://www.facebook.com/dawid.mielimonka

Epidemic Sound : https://www.epidemicsound.com/referral/xol4ho

#Canon50mmf1.8stm #NiftyFifty #CanonM50 #BROLL


▶️ DTube

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.027
TRX 0.03
STEEM 0.18
JST 0.027
SBD 3.39