My Actifit Report Card: July 6 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba arkadaşlar. Dün paylaşım yapamadım. Bahçede o kadar yorulmuştum ki ertesi gün yerimden kımıldayamadım desem yeridir. Bugün haftanın ilk iş gününde ise yeteri kadar hareketliydim. 8K adım atmayı başardım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


8170
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26911.25
ETH 1858.80
USDT 1.00
SBD 2.12