My Actifit Report Card: June 25 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba arkadaşlar. Hareketli bir günü daha geride bıraktım. Çok yoruldum ve şimdi dinleniyorum. 5K adım atmayı başardığım için çok mutluyum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5844
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26833.15
ETH 1873.84
USDT 1.00
SBD 2.27