My Actifit Report Card: June 25 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba arkadaşlar. Hareketli bir günü daha geride bıraktım. Çok yoruldum ve şimdi dinleniyorum. 5K adım atmayı başardığım için çok mutluyum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5844
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26448.16
ETH 1622.13
USDT 1.00
SBD 2.18