My Actifit Report Card: June 24 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba arkadaşlar. Bu aralar çok iyi gidiyorum. Adım sayısı olarak :) Bugün 8K adım atmayı başardım. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Vücudum yeni düzene alışıyor. Sadece maske takmaya tam anlamı ile alışamadım. Umarım ona da zamanla alışırım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


9000
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27203.15
ETH 1840.60
USDT 1.00
SBD 2.26