Rowerowa niedziela.

in Actifit3 years ago

Na dziś wystarczy.

Więcej szczegółów zaprezentuję w jutrzejszym raporcie BfObD, ale jak to mówi przysłowie "kto rano wstaje, temu noga podaje"😉

"Paso de Gawra" zaliczyłem 😎

Co prawda musiałem się trzy razy zatrzymać przy podjeździe pod górę, ale ostatecznie dotarłem na przełęcz Przegibek.

Prócz tego morderczego dla mnie podjazdu, machnąłem jeszcze kilka km po płaskim.

W przyszłym tygodniu planuję znaleźć optymalną trasę ze Szczyrku do Bielska, omijając główne drogi asfaltowe.

Kolega, z którym jechałem na Przegibek (a raczej który musiał się ze mną męczyć jak z kulą u nogi), na pożegnanie zaproponował, że następną trasę zrobimy na Biały Krzyż...
Dobrze, że nie powiedział w którym roku 🤣
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16544
Cycling, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 74.625 AFIT tokens for your effort in reaching 16544 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 20.79% upvote via @actifit account. 20.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27735.34
ETH 1755.24
USDT 1.00
SBD 2.81