My Actifit Report Card: June 26 2022

in Actifit3 months ago (edited)

Dobrý večer s Actifitem. @pavelsku nedávno zavařoval...
20220626_122241.jpg
No já byl na trešních dnes. U tchýně. Doufám, že se mi je do zítřka podaří rozdat. Kufr mého vozu. Teda, já tam pak naložil ještě víc...
20220626_133224.jpg
Pražáci, nechcete třešně? Dám zadarmo. Nebo kdyby @petrvl ještě nevěděl, co se steemem, nechám si ho i vnutit...
Ale vážně, ať se to nezkazí na stromě nebo pod ním... V případě zájmu ještě zajedu natrhat. Mám to 25 km tam a 25 km zpátky.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


26/06/2022
12523
Daily Activity, Gardening

Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19338.26
ETH 1331.58
USDT 1.00
SBD 2.44