My Actifit Report Card: March 12 2020steemCreated with Sketch.

in Actifit3 years ago (edited)

Dneska jsem vzal syna do své školy. Aby netrčel pořád doma... Vyhodnotil jsem dnešek jako poslední den, kdy je pro mě riziko nákazy při cestě MHD ještě únosné.
Pak jsme se stavili v hrabárně lega. A nakonec přišel synovi na návštěvu spolužák co bydlí o dva domy dále. Takže ze synova pohledu úspěšný den.
Já se ještě stavil v knihovně, než ji zavřou, koupil morčeti granule a stelivo, pokusil se nakoupit... No, dneska žena obalovala řízek v polohrubé mouce. Stav našich zásob není uspokojivý... A hladká už nebyla.
V nejhorším případě mám sesbíráno od sousedů asi 5 kg starého tvrdého chleba. Když se navlhčí a rozpeče v mikrovlnce... Taky se dá naházet do mléka...
Včera syn skoro nejedl. Že nemá hlad. Říkal, že proč by jedl, když je doma a skoro se nehýbe. Že žádnou energii skoro nepotřebuje... Dětský organismus má ještě rozum...
Měl jsem dnes doučovat. Ale objednavatel zakázku stornoval. Přijímací zkoušky na víceletá gymnasia jsou v ohrožení. Obecně se tvrdí, že školy budou uzavřeny asi měsíc... Kdo ví. Při Španělské chřipce byly někde uzavřeny i přes půl roku... Pak se možná zruší nějaké prázdniny.
Pár generací tohle nezažilo. Ale za první i druhé světové se školy běžně rekvírovaly pro armádní potřeby a výuka stála. A pak se to nějak zaonačilo. Všechno jde, když se musí.
K tomu doučování. Mě to existenčně neohrozí. My, státní zaměstnanci, jsme na tom teď dobře. Neříkám, že to vydrží. Kde nic není, ani smrt nebere. Vím, že v Rumunsku za poslední krize snížili platy o 40%. Ale předpokládám, že lidé v gastronomii, hotelnictví, taxikáři atd jsou na tom teď výrazně hůř.
Jo a Drugwars mi moc nešly. Včera jsem se donutil k pěti útokům na bezbranné, počesté výrobce drog. Dnes jsem si našel jen jedinou oběť. Tak uvidím zítra... Taky bych třeba mohl umýt okna...
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png


10894
Daily Activity, Play with kids/grand kids

Sort:  

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 4.15523925 TRDO & @jjprac will get 2.77015950 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 4.97% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 138.4 AFIT tokens for your effort in reaching 10894 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.53% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 80.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Hello actifit!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 4.15523925 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 2.7701595 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20160.36
ETH 1351.90
USDT 1.00
SBD 2.50