My Actifit Report Card: Galanterie

in Actifit3 years ago

Dnes jsem zarouškován vyrazil cestou z práce do galanterie nakoupit ženušce materiál pro výrobu roušek.
Vystál jsem s rozestupy frontu na cca půl hodiny a prakticky vše jsem sehnal. Sláva.
Zítra bych chtěl sehnat trochu kvalitní zeminy na sázení rostlinek. To mě uklidní a zrelaxuje.
Na fotce je alej Kilometrovka neboli Mílovka, kde jsem jel na sdíleném kole.

A taky pohled na svět zamlženými brýlemi od roušky v chladném ránu.6019
Daily Activity, Moving Around Office, Walking
Height
175 cm
Weight
75 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 74.75 AFIT tokens for your effort in reaching 6019 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.40% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 35.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16874.70
ETH 1266.25
USDT 1.00
SBD 2.12