My Actifit Report Card: March 19 2020

in Actifit3 years ago (edited)

Today, after working, I went for a walk in the countryside as long as we can. When there was no one, one could breathe in the fresh air. Not damp from the veil. This is also recommended by experts to strengthen immunity.

Dnes po pracovní činnosti jsem se šel pořádně projít do přírody, dokud jestě můžeme. Když nikde nikdo nebyl, mohl se člověk i nadechnout čerstvého vzduchu. Ne vlhkého z roušky. Což i doporučují odborníci k posílení imunity.10104
Daily Activity, Walking

Sort:  

Actifit už publikuje na Steemitu i na Úlu. Akorát komentáře, které dáme pod článek, budou unikátní pro každou z těchto sítí. Bude v tom trošku zmatek.

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 4.27163625 TRDO & @jjprac will get 2.84775750 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

To bude bordel.

To jo :)

!BEER

Congratulations @jjprac, 10.46% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 4.27163625 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 2.8477575 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17057.39
ETH 1266.01
USDT 1.00
SBD 2.11