My Actifit Report Card: May 15 2020

in Actifit3 years ago

Herkese Merhaba

Güne oldukça erken başladım. Sebebi yapacak dolu işim olması. 4 günlük yasaktan önce işlerimi halletmem lazımdı.

Bu sebeple biraz dışarıda vakit geçirdim, daha doğrusu koşturdum. Havanın sıcak olmadı da beni oldukça zorladı.

Sonrası ev işleri... Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

image.png
Resim

6381
Daily Activity, House Chores, Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27116.24
ETH 1850.47
USDT 1.00
SBD 2.26