Hemşirelikte Araştırma Final Ödevi Soruları

in WORLD OF XPILARlast month

20200530_115641_0000.png

Soru 2. Bir patoloji laboratuvarı arşivinde yer alan son 10 yıla ait akciğer kanseri hastalarına ait doku örneklerinde VEGF proteininin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu tip bir araştırma aşağıdaki araştırma tasarım türlerinden hangisine girmektedir? Kırmızı ile işaretleyiniz. (15 puan)
A. Retrospektif araştırma
B. Prospektif araştırma
C. Yapılandırılmamış araştırma
D. Tanımlayıcı araştırma
E. Yarı-deneysel araştırma
Soru 4: ICMJE kriterlerine göre aşağıdaki kriterlerden hangisi yazar olmayı sağlamaz? Kırmızı ile işaretleyiniz (15 puan)

A. Çalışmanın tasarımını yapmış olmak
B. Veri toplamak
C. Analiz ve yorumlama yapmak
D. Maddi destek sağlamak
E. Yazının kaleme alınması ve içerik yönünden değerlendirilmesi


Cevaplar
2)A. Retrospektif araştırma
4)D. Maddi destek sağlamak
Cevapları yine de kontrol ediniz.