Kisah Aceh - Amat Rhang Manyang Anak Durhaka

in WORLD OF XPILAR4 years ago


IMG_20201122_002843.jpg


IMG_20201122_003254.jpg

IMG_20201122_003446.jpg


IMG_20201122_003623.jpg


IMG_20201122_003733.jpg


IMG_20201122_004109.jpg


IMG_20201122_004203.jpg


IMG_20201122_004343.jpg


IMG_20201122_004519.jpg


IMG_20201122_004636.jpg


IMG_20201122_004719.jpg


IMG_20201122_004804.jpg


IMG_20201122_004846.jpg


IMG_20201122_004930.jpg


IMG_20201122_005018.jpg


IMG_20201122_005100.jpg


IMG_20201122_005146.jpg


IMG_20201122_005227.jpg


IMG_20201122_005320.jpg


IMG_20201122_005449.jpg


IMG_20201122_005530.jpg


IMG_20201122_005619.jpg


IMG_20201122_005705.jpg


IMG_20201122_005746.jpg


IMG_20201122_005827.jpg


Semoga kisah diatas dapat menjadi 'itibar bagi kita untuk terus berbakti pada kedua orang tua kita terkhusus Ibu kita.

Semoga kita terus ALLAH jadikan Hamba-hambaNya yang selalu mensyukuri Nikmat.

Amiiinnn Ya Rabbal Alamin....

Gambar diatas saya kutip dari:
Wisata Bireun

Saya ingin menyapa sahabat saya @khanza.aulia

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65927.86
ETH 3481.42
USDT 1.00
SBD 2.66