Atasözü

in Steemit Türkiye4 months ago

Atasözü

Damlaya damlaya göl olur : Küçük şeylerin önemini biliniz, onları çarçur etmeyiniz, küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşur anlamında söylenir.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16251.88
ETH 1177.44
USDT 1.00
SBD 2.10