S-T Misketleri 😁

in Steemit-Türkiye ☪4 months ago

Herkese iyi akşamlar

Biz oğluşumla misket oynuyoruz
Sizin için steemit Türkiye yazdık
😊😊😊😊

20220114_234152.jpg

Çocuk olunca nereden ne üreteceğimizi şaşırıyoruz 😁

20220114_233858.jpg

Boşalan yumurta kolilerini böyle değerlendirdik 😁
Daha bakalım neler yapacağız
Bu akşamlık benden bu kadar
Herkese iyi akşamlar
🌹🌹🌹

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.044
BTC 29323.88
ETH 1997.52
USDT 1.00
SBD 2.84