Bunga di Halaman Mall

Hi steemian’s

8108403E-85B9-4A77-BEEB-7A46E522FDA4.jpeg
Watercolor Flowers

3BE792E1-8843-4401-BDF3-A4BDBCB6EC81.jpeg
Hibiscus Syriacus

7401D81F-B2B5-4785-A612-8C23D18D1193.jpeg
Caesalpinioideae

Hari ini aku membeli beberapa keperluan pribadi di salah satu Mall. Di halaman Mall tersebut dipenuhi dengan berbagai macam bunga. Sangat indah, menarik, dan mempesona. Sehingga tidak kuat menahan untuk tidak mengambil gambar dari bunga-bunga cantik itu.

Terima kasih kepada pak @radjasalman atas infonya #flowerpictures.

Sort:  

Some very bright and beautiful shots:)

Thank you 🥰

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12818.13
ETH 395.90
USDT 1.00
SBD 0.99