Club75||Diary Game Season 3|| June 29, 2022|| "Ang Aming Completion Day"

in Steemit Philippineslast month

image_2022-06-29_194518892.png

Edited By: Canva Application

Magandang Gabi sa ating lahat lalong-lalo na sa magigiliw na magbabasa dito sa steemit philppines.

Ito ang pinakamasayang araw na dumating sa buhay ko, ang makapasa at makatapos sa pag-aaral. Kaninang umaga ay ang completion day namin dito sa paaralan at ito ang nakakaexcited na araw para sa akin. Sa ilang araw, buwan at taon, sa wakas ay nakapasa at nakatanggap ako ng diploma, nagpapakita ito sa pagiging pursigedo at nagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Kahit may mga problema sa ating kumonidad at sa boung mundo, nanatili pa rin ang aking pag-aaral kahit nasa modules lang kami noong una.

Ang nakikita nyong larawan ay kuha kanina habang isinasagawa ang programa dito sa aming Paaralan. Ang lahat ng mga kamag-anak at kapamilya ay imbitado sa nasabing programa upang masaksihan ang pagtatapos at pagtanggap ng diploma ng kanilang anak.

image_2022-06-29_195513665.png

Dito sa paaralang ito ako nag-aaral. Halos nasa 900 na mga estudyante ang nag-aaral dito pero nang pumotok ang pandemya ay natigil pansamantala ang klase at ito ay ginagawa nalang sa pamamagitan ng modular curriculum o modules, Isang uri ng aktibedades na ginagawa lang sa bahay at ipapasa lang kapag natapos na o sa araw ng itinakda ng guro. Kahit naka modules lang ay dama ko pa rin ang paghihirap at pagod lalo na sa pagsagut sa mga medyo mahirap na mga tanong. Minsan, hating-gabi na ako makatulog dahil sa kinakailangang tapusin na mga moduls.

Ang larawang ito ay nasa malapit sa gym ng aming Paaralan kong saan napakaimportante ito sa aming lahat para hindi kami mainitan o mauulanan. Dito rin ginagawa ang mga ibat-ibang mga programa gaya kanina. Pagdating ko doon ay medyo marami nang mga tao ang nagsidatingan kasama na ang kanilang mga anak. Makikita sa kanilang mukha ang pagiging masaya dahil sa wakas ay nagbunga rin ang kanilang paghihirap kagaya ko.

image.png

Habang hindi pa nagsisimula ang naturang programa ay abalang -abala naman ang lahat sa kakukuha ng mga letrato. Ang mga inatasan naman sa paglalagay ng mga upuan ay abalang-abala naman kasama ang mga nagdedikorasyon sa intablado. Nandoon din ang lahat na mga guro kasama na ang prinsipal at ang aming Municipal Mayor ng Manticao. Ang aming paaralan ay medyo bago pa ito at itinayo pa ito noong 2016 kaya nagpapapsalamat ako dahil may paaralan na libre lang mag-aral dahil pag-aari ito ng Gobyerno.

Unti-unting dumarami ang mga tao at natapos na din ang paghahanda ng mga mauupuan at pag-aayos sa entablado. Pasado ala Una ng hapon nang magsimula ang programa. Bago namahagi ng mga diploma ay may kaunting speech pa ang mga opisyal ng Barangay , ang alkalde at ang Prinsipal ng Manticao, National HighSchool.

image.png

Ito ang paghahanda ng mga inatasan sa pagdedikorasyon sa loob ng gym. Nilalagyan ng mga puting tela at mga upuan sa gilid nito. May mga C.A.T officers din na nakatayo sa gilid habang itinataas ang kanilang dalang espada simbolo sa pagrerespeto at pagbibigay pugay sa lahat ng nagtapos sa taong ito. Kasama ko kanina ang aking mabait at napakagandang ina at nakikita ko sa kanyang mukha ang pagiging masaya dahil nakatapos ako at nakita niya ang pagtanggap ko ng diploma.

Kasama ko si mama sa pagmamartsa papunta sa harap ng intablado at may nakaabang naman na upuan para sa mga magulang o sa mga guardian na sumama sa mga estudyante. Alas 3 na ng hapon nang natapos ang programa at ang lahat ng mga estudyante ay pinupuri ng mga guro.

Sa aking pagtatapos sa taong ito, nais kong pasalamatan ang aking mga magulang sa kanilang sakripisyo at suporta sa aking pag-aaral. Sa aking mabait na kuya na si @jb123 sa pagtuturo sa aking kapag may mga mahihirap na mga tanung at ang higit sa lahat, ang Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng magandang surpresa sa aking buhay, ang makapagtapos sa taong ito. Ito ang susi sa tagumpay at hindi ito mananakaw kahit sinu man o kahit kailan.

image.png

Bago ko tatapusin ang aking talaarawan para sa gabing ito ay nais kong ibahagi ang 20% na payout mula sa post kong ito sa @steemitphilippines.

Sort:  
 last month 

congratulation

 last month 

Thank you po.. 😊

 last month 

Congrats sa itong pagtapos at last May diploma Ka na then sa susunod nanaman baitang. looking forward sa pagkamit Ng iyong mga dreams.

 last month 

Salamat po ate.. 😊

 last month 

Congratulations!

 last month 

Thank you po sir.. 😊😊

 last month 

Congratulations 👏👏🎉

 last month 

Thank you sa Greetings kuya. 😊

 last month 

Congratulations po sir....

 last month 

Thank you po. 😊

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png

 last month 

Thank you very much..

 last month 

uy congratulations! this is not the end but the start of the next chapter of your life! God bless!

 last month 

Thank you ate.. 😊😊

 last month 

Congratulations!

 last month 

Thank you ate 😊😊

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 23118.99
ETH 1689.51
USDT 1.00
SBD 3.20