Act of Kindness/Diary Game Season 3 (08-18-2021) | Ang Panibagong Araw nang Pagbahagi namin nang Salita nang Dios sa buwan nang Agosto

in Steemit Philippines2 months ago

Isang mapagpala at magandang araw sa ating lahat!!!

Ang buong araw kong ito ay talagang napaka produktibo sapagkat nagsagawa na naman kami nang panibagong pagbahagi namin nang Salita nang Dios at sa pagkakataon ito ay mga kabataan nang aming Simbahan ang aking kasama. Talaga namang magandang malaman na ang mga kabataang ito ay taus pusong sumama sa aking upang maisagawa ang mga gawain nang Dios.

Sa araw ngang ito ay talagang excited ang mga kasamahan kong mga kabataan upang maisagawa namin ang gawain nang Dios sa araw na ito kaya maagang gumising mga ito kaya mas maaga pa silang natapos kaysa sa akin kaya maaga din silang pumunta sa aming bahay kahit na hindi pa ako tapos ay naghintay pa talaga sila.

Ang aming plano talaga ay maraming bahay ang aming pupuntahan subalit na iba ito dahil medyo masama ang panahon dahil medyo makulimlim ang kalangitan na para bang uulan. Mga nasa oras na 9:00 nang umaga ay nakarating na rin kami sa aming Simbahan at doon nga ay nagdasal muna kami upang makahingi kaming lahat nang tulong sa Dios dahil hindi namin itong lahat magagawa kung wala ang tulong nang Dios.

image.png

image.png

Ilang saglit nga lang din ay nag-umpisa na kaming maglakad papunta sa lugar talaga na kung saan doon kami magbabahagi nang Salita nang Dios at higit sa 20 minuto nga ang aming lalakarin at kahit na medyo maputik ang daan dahil umulan kahapon ay nag patuloy pa rin kami. Saan nga ay merong dalawang ilong ang aming dinaanan at mabuti nga lang din dahil hindi pa umuolan at dalangin namin na huwag sanang umulan.

image.png

Ilang minuto nga lang din ay nakarating na rin kami sawakas sa lugar na pagsasagawaan nang aming gawain ngayon at agad-agad din namin itong sinimulan. Ang una ngang bahay na aming pinuntahan ay itong maliit na bahay at nandito nga mag ina at salamat sa Dios dahil tinanggap niya kami nang buong puso. Doon nga ay ibinahagi ko sa kanya ang Salita nang Dios at nakinig naman ito nang mabuti at salamat sa Dios dahil kahit na hindi kami magkakilala ay tinanggap niya ang lahat nang ibinahagi ko.

image.png

Ilang sandali nga ay bigla na lang umulan kaya hinintay muna namin na huminto ang ulan bago kami magpatuloy. Mga ilang sandali din ay unti-unti nang hihinto ang ulan kaya napag pasyahan na namin na magpatuloy at nakita nga namin itong simpling bahay at nandoon nga ang mag-asawa na taus puso kaming tinanggap at pina pasok sa kanilang bahay. Salamat talaga sa Dios dahil ang mag-asawa ay nakikinig talaga sa amin at nagpapasalamat din sila dahil nakarating kami sa kanilang bahay at nakarinig sa salita nang Dios.

image.png

Sa huling tatlong bahay nga na nabahagihan namin nang Salita nang Dios ay talagang nakaka gaan nang loob dahil talagang nakikinig sila bagamat meron mga pagkakataon na meron silang mga tanong ay sinasagot ko naman sila sa tulong nang Dios.

Tatlong bahay nga lang ang aming nabahagihan nang Salita nang Dios sa araw na ito dahil bigla na ring umulan nang malakas at basang basa na kami. Pero sa kabila nang nangyari ay buong puso kaming nagpapasalamat sa Dios dahil sa matagumpay na gawain namin at ang tanging dalangin na lang din namin ay yong mga naibahagi naming Salita nang Dios ay isabuhay nila at magkaroon sila nang malakas na paniniwala sa Dios.

Hanggang dito lang po ang aking Diary Game sa araw na ito at para sa lahat ay ini-ingganyo ko kayong lahat na magbahagi nang inyong mga Diary Game entries.

Para sa Dios ang lahat nang Pasasalamat at Papuri. 😇🙏☝

Maraming salamat kay @steemitblog, @steemcurator01, @steemcurator02, @steemcurator08 at sa lahat nang Team Steemit para sa pag gawa nang pa challenge na ito at nawa'y kayo ay magpatuloy.

Mabuhay ang Steemit Philippines Community

loloy2020.gif
Gif Footer Credits to @baa.steemit


received_106774058057322.webp

Footer credits to @kennyroy

Sort:  
 2 months ago 

Maraming salamat po sa pagbahagi nang iyong Diary Game post.

Para po sa karagdagang Impormasyon at iba pa nating contest, pakibasa po sa link sa ibaba.

@steemitphcurator

God Bless po!!!

 2 months ago 

This post has been rewarded by @steemcurator08 with support from the Steem Community Curation Project.

Follow @steemitblog to get info about Steemit and the contest.

Anroja