Zásahy do těžby se stupňují – Čína hrozí těžařům sociálním vyloučením; Írán těžbu zakázal do konce léta: Příběhy týdne

in KryptoHodler3 years ago

Nejhlasitějším příběhem kryptosvěta posledních dní je jednoznačně těžba Bitcoinu, resp. její zákazy, omezení a zásahy. Po údajném a nikdy nedokázaném praní peněz pomocí kryptoměn tu máme další "obžalobu" digitálních měn a svobodných decentralizovaných peněz, jako je Bitcoin. Politickým tématem se stává otázka ekologie těžby kryptoměn.

https://kryptohodler.cz/zasahy-do-tezby-se-stupnuji-cina-hrozi-tezarum-socialnim-vyloucenim-iran-tezbu-zakazal-do-konce-leta-pribehy-tydne/

Sort:  

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

新手村和平鸽子

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63850.79
ETH 3415.87
USDT 1.00
SBD 2.46