Soutěž o Shamir Backup edici od Recovery Seed v hodnotě 2 099 Kč! Právě probíhá v Hodlerské komunitě

in KryptoHodler2 years ago

😍Zůčastníte se soutěže o skvělou variantu zálohy vašich seedů v Shamir Backup edici?

https://kryptohodler.cz/soutez-o-shamir-backup-edici-od-recovery-seed-v-hodnote-2-099-kc-prave-probiha-v-hodlerske-komunite/

SOUTĚŽ.png

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26848.97
ETH 1855.90
USDT 1.00
SBD 2.12