Proč nedržet Bitcoin (BTC) v peněženkách třetích stran, jako jsou burzy a banky: Názor

in KryptoHodler2 years ago

Ptáte se, co je špatného na držení BTC na burzách, v bance nebo na Revolutu? Tady najdete potřebné odpovědi. Kromě tradičně známých pouček vás možná překvapíme něčím novým...

https://kryptohodler.cz/proc-nedrzet-bitcoin-btc-v-penezenkach-tretich-stran-jako-jsou-burzy-a-banky-nazor/

zámek bezpečnost klíč.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27217.21
ETH 1906.06
USDT 1.00
SBD 2.26