Latinská Amerika zažehla bitcoinové hnutí, ale Spojené státy s Čínou by mohly zahájit útok: Příběh týdne

in KryptoHodler2 years ago

Rozběhla se hra, která může významně ovlivnit ráz kryptosvěta příštích let. Bude se Bitcoinový standard šířit světem? A jak se k tomu postaví státy, kterým svobodná měna narušuje dosavadní monopoly?

https://kryptohodler.cz/latinska-amerika-zazehla-bitcoinove-hnuti-ale-spojene-staty-s-cinou-by-mohly-zahajit-utok-pribeh-tydne/

planeta.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27131.84
ETH 1895.00
USDT 1.00
SBD 2.14