KryptoHodler našel podobnost mezi rokem 2017 a 2021. Naznačuje cenu 300 tisíc dolarů za 1 BTC v srpnu!

in KryptoHodler2 years ago

Scénář, který počítá se závěrem bull marketu v srpnu na ceně bezmála 300 tisíc dolarů za BTC. 🧐🤩

https://kryptohodler.cz/kryptohodler-nasel-podobnost-mezi-rokem-2017-a-2021-naznacuje-cenu-300-tisic-dolaru-za-1-btc-v-srpnu/

Bitcoin-fantasy-1024x721.webp

Sort:  

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

水果月饼

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26493.37
ETH 1838.63
USDT 1.00
SBD 2.18