Bitcoin zaznamenal o víkendu pád o tisíce dolarů! Masivní propady nejsou pro hodlery nic nového

in KryptoHodler2 years ago

O víkendu se cena Bitcoinu propadla poměrně hluboko pod 60 tisíc a strhla tak celý kryptomarket směrem dolů. Nováčci, jen žádnou paniku!

https://kryptohodler.cz/bitcoin-zaznamenal-o-vikendu-pad-o-tisice-dolaru-masivni-propady-nejsou-pro-hodlery-nic-noveho/

hodl-sci-fi-1024x603.webp

Sort:  

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

南瓜糕

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 27107.00
ETH 1880.04
USDT 1.00
SBD 2.21