Fillər haqqında qısaca məlumat.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Fillər haqqında sizə ,qısaca məlumat verim.
Hər bir cəhətini deyə bilməsəmdə.Fillərdən biri öldükdə,o biri fillər nə edir,onu yazacam.
Fillərin ölümü çox maraqlıdı,onlar öləcəklərini hiss etdikdə,özlərini ya bataqlıqa atirlar, yada ki, çaya,gölə atır.
14-54-48-indiyskiy-slon-9E660BE.jpg
Deməli bu fillər öldükdə,yoldaşları əvvəlcə onu xortumlarıyla oyatmağa çalışırlar.Sonra öldüyünü qəbul etdiklərində,onun üstünü torpaqla, agacla basdırırlar.
Həmin fillər bir-neçə gün ölünün yanından getmirlər.

15-06-51-522992.jpg

Fillər yeganə heyvandır ki, ölən yoldaşlarını basdırır.Hətda hər il gəlib ziyarət edirlər.

1
2

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56587.49
ETH 4416.53
BNB 614.71
SBD 7.29