Leonardo da Vinçi

in Steemit Azerbaijan☪✔last month

Birçok defterde fikir ve gözlemlerini açıklamak, netleştirmek için yaptığı eskizler vardır. Yazdıkları nadiren kesinlik taşır. Bir yazıda daha önce ulaştığı bir sonucu gözden geçirip değiştirebilir. Düşünce şablonunun çağrışımsal bir yol izlediği ortadadır: Mekanik hakkındaki bir not kolayca insan bedenine dair bir fikri çağrıştırabilir. Defterlerindeki envai çeşit ilgi alanı tek, tümleşik bir bütün oluşturur. Belki de en sonunda yazılarını bastırmaya ya da en azından başkalarına okutmaya niyetliydi, ama karamalarının çoğu mahremdi.

IMG_20211017_130840.jpg

2qM6R7emm7dUzqimiCUWALVV5Azjzuxs9rpmpFFPRJaLmdzUWhhoNSpGmXGcJttnGdrAcFL7JQfyg7DecV7yg1qzmmfKinHhqWYY3oJktt9qbwWVJSDkzY1dkSV9Lw...k6VuAM57DLE9RbT1faCYnFhdhviVPrPsRnHRe9Kf5vuVmWx6WL4BNGGMu3M4p56gbQKNqwEw57BrMb5Lmt378bjNQLoSoyQ5PWUPS1fDdhHNT7hwdwjiXugzTg.png

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 57356.27
ETH 4304.76
BNB 608.28
SBD 7.01