O axmaq tualet tutacağı.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago (edited)

Hamamla əlaqə, yanlış yapışdırılmış son xətt parçası və flush. O axmaq tualet yuyucusu. Kiçik bir vanna otağında üç ipucu, qabaqcadan xəbər verən, qırılma nöqtəsi. Görmədiyiniz və ya görmək istəmədiyiniz nida işarələri.
Atam, həmişə hər şeyi özü düzəldən və yorulmadan mənim hər bir mənzilimdə hər şeyə qulluq və qulluq edən biri idi. Vsetindəki sonuncu oyunda o, yaxşı çıxış etmədi.
Mənə alətlər, sızan silahı düzəltmək bacarığı (təkcə yox) və sonsuz boşluq qaldı.

image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16441.15
ETH 1197.12
USDT 1.00
SBD 2.10