Jalə, Duyma və Xanlar

Bir az uzaqdan başlayacam. Deməli, öz övladlarının, nəvələrinin, ataıarının, analarının adı ilə obyekt açmaq bizim qədim adət ənənələrimizdəndi. "Jalə" şirələrini içmək, "Nigar" da toy eləmək, "Duyma" da dincəlmək, "Xanlar" da yeyib içmək və sair. Axırıncılarda dayanacağam. Bizdə məşhur "Duyma" istirahət mərkəzi var. Bala cənnətdi. Bəs niyə Duyma? Deməli, babat pulu olan bir qardaş dağlar qoynunda bir istirahət mərkəzi açır və ora öz anasının adını vermək istəyir. Ananın adı Düymə. O boyda pansionata Düymə necə deyərsən e. Dəyişib eləyir Duyma. Həm cəlbedici, həm avropasayağı. Gələn razı, gedən razı. Nə deyəcək qazı:)
Gələk Xanlara. Adamın adı Xanlardı. Heç kəs Xanlar restoranına gedək demir. Elə Xanlara gedək deyirik. Çox gözəl istirahət mərkəzidi. Elə xanlara, bəylərə layiq. Biz də o gün getmişdik. Belə şəkillər çəkdim. Baxın, Xanlara gəlin😊

IMG_20210614_164730.jpg

IMG_20210614_163656.jpg

![IMG_20210614_163632.jpg](UPLOAD FAILED)

IMG_20210614_163620.jpg

IMG_20210614_184249.jpg

Sort:  

bunlardan xanlarda olmusam maragli yerdi qulluğadaki söz ola bilmez

Çok güzel bir yere benziyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 37230.98
SBD 6.48