Bu zamanda təsir edici məktəb illəri.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Axşamınız xeyir olsun.Hərbir kəs 5 yaşından məkəbə başlıyır,hətda indi hazırlığ deyilen bir məktəbdə var,adıda məktəbə qədər hazırlığdıki,uşaqlar bələkdən çıxan kimi aparıb qoyurlar.Uşağlara uşağlığ yaşamağa imkan vermirik.İçi mən qarışığ.Uşağ gözünü açıb kitab,dəftər görür.Əslində saatlarnan kitab,məllim qabağında yox,həyətdə qumıa oynamalıdıki,mikroblar mübadiləsi getsin,uşağ sağlam böyüsün.

18-17-32-prachi-site1.jpg
Gələk indi oxumağa ,oxuduğu məktəbə və bununla belə uşağın və ya, tələbənin narazılığ etməyinə!

Elə uşağlar varki,Bu vəziyyətdə oxuyur,qabağına elə bir məqsəd qoyurki,həmin o məqsədə çatmağ üçün yağışda,soyuqda,daşın üstündə əlində kitab oxuyur.Hansı şəraitdən aslı olmayaraq məqsədini fikirləşərək oxuyur.

17-55-37-azedu.az_1328CF4A-4CA3-4400-AD22-D0A9973EE690_984.png
İndi gələk yaxşı vəziyyətdə olub,yaxşı məktəblərə gedib,isti yerdə,rahat parta arxasında oturub,mayker qələmiylə lövhəyə yazıb oxuyanlara.Abala nədən narazısız?Dövlət bucürnə məktəblər açıb şərait qurub niyə oxumağ istəmirsiz,daha nə istiyirsiz.Nə yenilik gözləyirsiz.

17-53-44-tesirli-sekiller-3.jpg
Baxın arada bunlara,burdada paylaşıram ki,burda görəsiz.Baxın körpünün altında soyuğ yerdə oturub,müəllimi necə dinləyirlər.Necə həvəsli görsənirlər.Bəzilərinin ayaqqabısı belə yoxdu.Bunların heçbirinin telefonu yoxdur,bunların ürəyləri istədiyi kimi,yazıb pozmağa dəftərləri yoxdur.

18-19-37--f58c9875160440557042617476310585752.jpg
Ama gələk indi sizə...Bahalı paltarlar,bahalı ayaqqabılar ki,birdən hələ məktəbin içində ayağınıza soyuğ olar.Ürəyləri istədikləri qədər dəftər,hətda qaralama dəftəri dəsti ayrıca olur,hər fən üzrə.Ama gəlki oxumağa gələndə,hərşeyi bəhanə edirsiz.O belə oldu,bu belə niyə oldu,onda bu var məndə niyə yoxdur.Hələ yazıq valideyin məcbur qalır,elə bir bahalı şey varki,yaxşı oxusan bu il sənə onnan alacam deyib şərt qoyub oxudur.Niyə axı?

18-18-30-images.jpg
Ürəyim doludur.Hamısını bura yazsam dastan olacaq.Sadəcə deməyim odurki,belə şeylərə baxın,şükür edin.Valideyinlərinizi nə iləsə ürəyini sıxmayın.Hər zaman bu vəziyətdə oxuyanlara baxın və onların yerinizə özünüzü qoyun.Sizdə olanların onda biri olarda olsayı onların sevincini onda görərdiz.Allah bütün balalrı saxlasın.Qədrini bilin bu günüvüzün.

link
link
link

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36525.30
ETH 2602.45
USDT 1.00
SBD 4.08