Xaçmaz. Çənlibel Ailəvi İstirahət Mərkəzi.

in Steemit Azerbaijan☪✔last month

Xaçmaz şəhəri öz gözəllikləri ilə insanları özünə çəkir. Orada olan yaşıl təbiət və hədsiz gözəlliyə sahib məkanlar bura gələn hər bir kəsi valeh edir

IMG-20211018-WA0037.jpg

IMG-20211018-WA0035.jpg

Hələ bir bu heyvanların gözəlliyinə baxın. Allah bunları o qədər qüsursuz yaradıb ki, baxdıqca baxırsan. Sanki bu quşlar da bir-biri ilə bəhsə girir. Hərəsi özünə xas gözəlliyini bizlərə göstərir
20211018_220711.jpg

IMG-20211018-WA0036.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 54921.43
ETH 4139.94
BNB 618.65
SBD 7.11