Nənə payı

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Salam Steemitçilər.Yəqin ki hər kəsin hansısa bir rayonda dostu, qohumu və ya nənə-babası qalır. Bəli bizdə də elə nənələrdən var.Bu gün nənəm mənə bal göndərib. Nənəm balın çox xeyrli olduğunu deyir. O orqanları sağlamlaşdırır, insana enerji verir, iradəni möhkəmləndirir, ovqatı yaxşılaşdırır, bədəni gümrahlaşdırır, cavanlığı qoruyub saxlayır, ömrü uzadır və daha nələr nələr

IMG-20211118-WA0009.jpg

Bir də nənəmdən təmiz və ya saxta balın necə ayırmaq olar onu soruşanda o cavabında ...əsl balı ayırd edə bilməyin qədimdə kibrit çöpünü bala batırıb və sonra yandırdıqlarından danışdı. Əgər bal təbiidirsə kibrit yanacaq, deyilsə bal əriyib axacaq.Bunu da yeni öyrəndim. Burda deyillər qulaq gündə bir söz eşitməsə kar olar

IMG-20211118-WA0010.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 42926.03
ETH 3215.64
USDT 1.00
SBD 4.72