Botanika bağı

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Salam Steemit ailəsi.Bu şəkil sizə yəqin ki tanış gələr. Bura Azərbaycanın ən gözəl bağlarından biri olan Botanika bağıdır. Botanika bitkilər haqqında elmdir. Botanika bağı uşaqların təbiət haqqında geniş məlumat toplayacağı yerdir.Uşaqlarla yanaşı burada böyüklərin də ruhunu dincəldəcək sakit təbiət insana zövq verir

IMG-20211115-WA0024.jpg

Burdakı gözəl təbiət görüntüsünü sizinlə də paylaşmaq istədim. Bu bağ hər fəsildə başqa bir gözəllikdə olur.Havanın sərinliyində, ağacların, yarpaqların rənginə, öz kəlayağımla görüntüsünü sintez etdikdə, bu da başqa bir gözəlliyə səbəb oldu

IMG-20211115-WA0025.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36376.59
ETH 2455.93
USDT 1.00
SBD 4.01