Bakı Zooloji parkı.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Bakının Zooloji parkının təmirdən sonrakı vəziyyəti. Necədə gözəl görünür. Müxtəlif növ heyvanlar çox əla gözəllik bəxş edir bu parka

IMG-20211016-WA0010.jpg

IMG-20211016-WA0136.jpg

IMG-20211016-WA0148.jpg

IMG-20211016-WA0145.jpg

IMG-20211016-WA0134.jpg

IMG-20211016-WA0127.jpg

IMG-20211016-WA0128.jpg

IMG-20211016-WA0132.jpg

IMG-20211016-WA0133.jpg

Bu parkda ən çox sevinən uşaqlar idi. Buranın sakinləri olan quşlar da özünəxas gözəlliyə malikdir

IMG-20211016-WA0127.jpg

IMG-20211016-WA0113.jpg

IMG-20211016-WA0128.jpg

IMG-20211016-WA0116.jpg

IMG-20211016-WA0119.jpg

IMG-20211016-WA0120.jpg

IMG-20211016-WA0109.jpg

IMG-20211016-WA0110.jpg

IMG-20211016-WA0100.jpg

IMG-20211016-WA0103.jpg

IMG-20211016-WA0090.jpg

IMG-20211016-WA0091.jpg

IMG-20211016-WA0092.jpg

IMG-20211016-WA0097.jpg

IMG-20211016-WA0098.jpg

IMG-20211016-WA0087.jpg

IMG-20211016-WA0080.jpg

IMG-20211016-WA0083.jpg

IMG-20211016-WA0073.jpg

IMG-20211016-WA0085.jpg

IMG-20211016-WA0074.jpg

IMG-20211016-WA0076.jpg

IMG-20211016-WA0064.jpg

IMG-20211016-WA0056.jpg

IMG-20211016-WA0048.jpg

IMG-20211016-WA0036.jpg

IMG-20211016-WA0037.jpg

IMG-20211016-WA0058.jpg

IMG-20211016-WA0047.jpg

IMG-20211016-WA0049.jpg

IMG-20211016-WA0053.jpg

IMG-20211016-WA0042.jpg

IMG-20211016-WA0054.jpg

IMG-20211016-WA0026.jpg

IMG-20211016-WA0027.jpg

IMG-20211016-WA0016.jpg

IMG-20211016-WA0017.jpg

IMG-20211016-WA0028.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50643.41
ETH 4418.42
BNB 599.96
SBD 6.30