(ENG-PL) Time of Winter / Czas Zimy

in Inner Blocks2 months ago

ENG.
Time of winter.
Evening mood.
Frost is singing lullabies.
Cold of lamp-stands is looking at the passers-by.
Trees without leaves are in the embraces of cold sky.
Frozen benches are talking with the snow.
Sleep is coming to my eyes.
I am going... I am going home
to drink some tea
and feel true rest
after the long day of fishery
and thinking about life of fishes underwater.

Igor Marynowski: poetry and photography
PL.
Czas zimy.
Wieczorny nastrój.
Mróz śpiewa kołysanki.
Chłód ulicznych latarni patrzy na przechodniów.
Drzewa bez liści w objęciach zimnego nieba.
Zamarznięte ławki rozmawiają ze śniegiem
. Sen zbliża się do moich oczu.
Wracam... Wracam do domu napić się herbaty
i poczuć prawdziwy odpoczynek
po długim dniu wędkowania
i rozmyślania o życiu ryb pod wodą.
Zdjęcie i wiersz Igorza Marynowskiego
winter.JPG

Sort:  

Ciężko o Polaka w sieci Steem, bo wszyscy przeszli na Hive - HardFork Steem

dodatkowe informacje: https://steemit.com/polish/@herbacianymag/time-to-say-goodbye-to-steem

hive.blog/created/polish

Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 49370.84
ETH 4124.67
BNB 568.61
SBD 6.20