Ginawa Ng Diyos Na Espesyal Ang Lahat

in Photography7 months ago

image.png

Ginawa ng Diyos na espesyal ang lahat ng kanyang mga nilalang malalaki man o maliit. Tiyak na ginawa tayong mayroong sariling mga katangian. Lahat ng nilikha ng Niya ay may kahalagahan ng pagkakaroon nito, at lahat ng bagay ay may natatanging katangian.

image.png

Isa na namang kakaibang nilalang ang nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay tinatawag na Ricaniid Planthopper (Ricania speculum), medyo mailap kunan dahil medyo maliit at hindi kaya ng lens ng phone ko kaya medyo may kalabuan. Magkaibang lokasyon kung saan ko nakunan ang mga ito pero share ko nalang minsanan dito. Pwede namang pagtiyagaan at dagdag sa aking koleksyon.🙃

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at Urdaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28858.99
ETH 1766.97
USDT 1.00
SBD 2.51