Korona testleri ne kadar güvenilir: Bilim insanlarının araştırması korkunç gerçeği ortaya çıkardısteemCreated with Sketch.

in DLIKE8 months ago

Shared From DLIKE

"İngiltere'de yapılan bir araştırma korona virüs testleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, korona testlerinin eski enfeksiyonlardan kalan ölü virüsleri de tespit ederek, hatalı pozitif sonuçlar çıkarabildiği öne sürüldü." (Yeniçağ, 5.09.2020).

Bence gene de konuya olumlu bakmak gerek. Neyseki sadece hatalı pozitif sonuç verebiliyormuş. Ya bir de hatalı negatif sonuç verseydi? O zaman hasta olduğunun farkında olmayan insanlar, kendilerini sağlıklı zannedip ortalıkta dolaşıp hastalığı yaymaya devam edecekleri. Tedbir iyidir.Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.99
TRX 0.13
JST 0.121
BTC 55783.78
ETH 3965.99
BNB 654.61
SBD 6.56