Bilim Kurulu üyesi "okullar açılmalı" dedi, korona virüs salgınının bitiş tarihi için tahmini açıkladı

in DLIKE3 months ago

Shared From DLIKE

Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, okulların açılmasıı gerektiğini belirterek, "Salgın iki yıl gidebilir, hatta daha da uzun sürebilir. Bizim bu dönemde tedbirlerle normal yaşamı nasıl sürdüreceğimizin çözümünü üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak Yeniçağ: 11.08.2020.

Ancak kişisel görüşüm okulların açılmasının büyük bir hata olacağı yönünde. Onun yerine uzaktan eğitim sistemi geliştirilmeli.Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13464.87
ETH 388.94
USDT 1.00
SBD 0.98