Herkes bundan korkuyordu: İşte korona virüs salgınındaki yeni tehlikesteemCreated with Sketch.

in DLIKE8 months ago

Shared From DLIKE

"Dünya bir yandan Covid-19 salgını ile mücadele ederken diğer yandan okulları en güvenli biçimde açmaya çalışıyor. Okulların açılması ile birlikte kapalı ortamlarda bir araya gelecek insanlar için önemli bir tehlikeye dikkat çekildi." (Yeniçağ, 6.09.2020).

Bu dönemde umarım hiç bir hükümet okulları açmak gibi bir çılgınlık yapmaz. Böyle bir durumda salgın geri dönüşü olmayacak şekilde kontrolden çıkabilir. Uzaktan eğitim sisteminin geliştirilip yaygınlaştırılması ve bu sisteme adapte olunması şart görünüyor.Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.88
TRX 0.12
JST 0.110
BTC 50380.71
ETH 3987.92
BNB 616.24
SBD 5.96