Sort:  
 3 months ago 

Rap hi lagee rasa "gapeuh" nyang ji meukat bak pasar malam hai. Saka Tok...peu rasa man? Mameh saja...Jai that ta pajoih, batok teuh.

 3 months ago (edited)

Haha..meunyo jeut keu batok teuh, kak @cicisaja manteng yang pajoh beh, keu lon hana suah keudeh...😁😁😁

 3 months ago 

maka bek jai that ta pajoih, alakadar keu tarasa mantong, mameh that... lagee ta pajoih boh rambot rapi'ah, miseu leubeh saboh karang ka jelas batok teuh.

Haha...nyoe nyan kak @cicisaja