kosmos

in hede-io •  5 months ago

yer kürəsinin ətrafında və digər göy cisimləri arasında yer alan, göy cisimləri ilə birgə kainatın qalan hissəsinin daxil olduğu sonsuz deyə bilinən boşluğa kosmos deyilir.

1

kosmosun ortalama tempuraturu -271 dərəcə, sıfır nöqtə -274 dərəcədir.atmosfer ile kosmos arasında müəyyən bir hədd yoxdur,lakin yer planetindən yuxarıya doğru qalxdıqca atmosfer nazikləşir. kosmosda təqribən milyardlarca qalaktikalar var. bu milyardlarca qalaktikaların içərisində trilyonlarca günəş sistemi var, milyonlarca planetlər var.məhşur astrofizik carl sagan öz kitabında göstərir ki, kosmosda 1 ədədinin yanında 88- qədər sıfır olan atom var.
enşteynin nisbilik nəzəriyəsinə görə kosmos elastiki bir toxumaya malikdir. kosmik fəzada vaxt, zaman anlayışı yoxdur.vaxt, zaman bizim düşüncəmizdə formalaşmış bir anlayışdır.kosmos haqqında ilk dəqiq məlumatlar 19-cu yüzillikdə meydana gəldi. amerika bu işdə daha çox əmək sərf etdi. kaliforniyada palmar rəsədxanasında dünyanın ən böyük teleskopu yerləşir. teleskopun diametri 5 metr, hündürlüyü 40 metr.
20-ci əsrin ortalarında insanlar kosmosa çıxmağa can atır, peyklər yaratmağa nail oldular. bu gün dünyanın bir çox ölkələri kosmosda elmi təhqiqatlar aparır. yeni-yeni bilgilər əldə etməyə çalışırlar.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about kosmos.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Source
Please be mindful of country-specific tags. These tags are for articles written in that countries language or about that country.

More information:

The Game of Tags